உருகாத ஐஸ்கிரீம் கண்டுபிடிப்பு!!

ஐஸ்கிரீம் பிடிக்காதவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது.

ஆனால் ஐஸ்கிரீமை வாங்கியவுடன் அது உருகும் முன் சாப்பிட வேண்டும். இல்லையெனில் ஐஸ்கிரீம் உருகிவிடும்.

இனி இந்த கவலை வேண்டாம்.

ஏனெனில் ஐஸ்கிரீமை உருகாத வகையில் ஜப்பான் விஞ்ஞானிகள் ஒரு கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

ஸ்ட்ராபெரி என்ற பழத்தில் இருந்து எடுக்கப்படும் பாலிஃபினல் (polyphenol) என்ற திரவம், ஐஸ்க்ரீமில் கலந்தால் ஐஸ்க்ரீம் உருகாது என்பதை ஜப்பான் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

சோதனையின் போது இந்த முயற்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது.

பாலிஃபினல் கலந்த ஐஸ்க்ரீமை ஹேர் ட்ரையர், சூடான காற்று ஆகியவற்றில் சுமார் 5 நிமிடம் வைத்தும் ஐஸ்க்ரீமின் உருகாமலும் அதன் வடிவம் மாறாமலும் இருந்துள்ளதாம்.

வெண்ணிலா, சாக்லெட், ஸ்ட்ராபெரி என்று மூன்று சுவைகளில் இந்த உருகாத ஐஸ்க்ரீம்களை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.