ஐபோன் 8: கசிந்த புது தகவல்!!

அப்பிள் நிறுவனம் தனது புதிய ஸ்மார்ட் கைப்பேசியான ஐபோன் 8 இனை அறிமுகம் செய்யவுள்ளது.

மூன்று பதிப்புக்களாக வெளியாகவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இக் கைப்பேசி தொடர்பாக தற்போது புதிய தகவல் ஒன்று கசிந்துள்ளது.

அதாவது செல்ஃபி அல்லது வீடியோ அழைப்புக்களை ஏற்படுத்துவதற்கான கமெராக்கள் மூலம் பதிவு செய்யப்படும் வீடியோக்கள் 4K தொழில்நுட்பத்தினைக் கொண்டதாகவும், செக்கனுக்கு 60 பிரேம்கள் உடையதாகவும் இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

தற்போது செக்கனுக்கு 30 பிரேம்கள் எனும் வேகத்திலேயே ஐபோன் கமெராக்கள் வீடியோக்களை பதிவு செய்கின்றன.

புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்படும் Apple A11 Processor ஆனது இதற்கான வினைத்திறனை வழங்கும் என தெரியவருகிறது.