பார்லி அறுவடை செய்த ரோபோ

ரோபோக்கள் பார்லியை விதைத்து அண்மையில் அறுவடை செய்துள்ள சம்பவம் இங்கிலாந்தில் இடம்பெற்றுள்ளது.

இதற்கான சாதனையை இங்கிலாந்தின் ஹார்பர் ஆடம்ஸ் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானி தலைமையிலான குழுவினர் படைத்துள்ளனர்.

தற்போது மனிதர்களின் அத்தனை வேலைகளையும் ரோபோக்கள் செய்வது போன்று உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்தளவுக்கு தொழில்நுட்பம் விருந்தியடைந்துள்ளது எனலாம்.

ஆனால் இங்கிலாந்தில் விதை விதைத்தல், நீர் பாய்ச்சுதல், உரமிடுதல், களையெடுத்தல், அறுவடை செய்தல் என அனைத்து விவசாய பணிகளையும் ‘ரோபோ’வே செய்துள்ளது.

இதற்கான சாதனையை இங்கிலாந்தின் ஹார்பர் ஆடம்ஸ் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானி ஜோனாதன்கில் தலைமையிலான குழுவினர் படைத்துள்ளனர்.

இந்த ‘ரோபோ’க்கள் பார்லியை விதைத்து அண்மையில் அறுவடை செய்தது. இவை ‘பீர்’ தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறான ‘ரோபோ’க்கள் மூலம் அதிக அளவில் உணவு உற்பத்தியை பெருக்கலாம் என்றும் அத்துடன் உணவு பஞ்சம் இல்லாத ஒரு உலகை உருவாக்க இயலும் என்றும் விஞ்ஞானிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.