யாழ் ஊர்காவற்றுரையில் பாரிய விபத்து (படங்கள்)

யாழ் ஊர்காவற்றுரையில் நடந்த பாரிய விபத்து ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரியவருகிறது.

குறித்த விபத்தானது இன்று (புதன்கிழமை) இடம்பெற்றுள்ளது.