ஓவியக் கண்காட்சியில் பிரபலங்களின் குழந்தைகள் (வீடியோ)

சூர்யா, ஜோதிகாவின் குழந்தைகள் இருவரும் ஓவியக் கண்காட்சி ஒன்றில் ஆகியோர் மகிழ்ச்சியுடன் காணப்படும் காட்சியே இதுவாகும்.