மூக்கின் மேல் பியர் கோப்பை: ரசிகர்களைக் கவர்ந்த நாய் (வீடியோ)

பியர் சிந்தாமல் கோப்பையினை தாங்கிக் கொண்டிருந்த நாய் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபல்யம் அடைந்துள்ளது.