அவுஸ்திரேலியாவில் கஞ்சா பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் மருந்து வகை இலங்கையிலும்?

அவுஸ்திரேலியாவின் கிரேஸோ பார்மா (Creso Pharma)நிறுவனம் இலங்கையிலும் தனது வர்த்தக நடவடிக்கையை அறிமுகப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

கஞ்சாவை மூலப் பொருளாக கொண்டு மருந்து தயாரிக்கும் நிறுவனமாக குறித்த அவுஸ்திரேலிய நிறுவனம் காணப்படுகின்றது.

இதற்காக கிரேஸோ பார்மா (Creso Pharma) உடன்படிக்கை செய்து கொண்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இது சம்பந்தமாக இலங்கையின் ஔடத நிறுவனமான ஸியோகா ஹெல்த் சேர்விஸ் (Ceyoka Health services) நிறுவனத்துடன் குறித்த உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

கிரேஸோ பார்மா நிறுவனத்தின் தயாரிப்பான கென்னப்போர்ட் 50(CannAFFORD 50) என்ற மருந்து வகையை இலங்கையிலும் அறிமுகம் செய்வதே அந்த நிறுவனத்தின் நோக்கமாக உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

முதலில் இதற்கான அனுமதியைப் பெற்றுக் கொள்வதே கிரேஸோ பார்மா (Creso Pharma)நிறுவனத்தின் நோக்கமாக உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

அதன்பின்னர் இலங்கையின் ஸியோகா ஹெல்த் சேர்விஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து இலங்கையில் அந்த மருந்து வகையை அறிமுகம் செய்ய உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையின் பிரபல ஔடத விநியோக நிறுவனமான ஸியோகா ஹெல்த் சேர்விஸ் பிரைவட் லிமிடட் தற்போது 1800 வகையான மருந்துகளை உள்நாட்டில் விநியோகம் செய்வதாக கூறப்படுகிறது.

கென்னப்போர்ட் 50 என்று மருந்து மாத்திரை வடிவில் கிரேஸோ பார்மா நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்படுகிறது.