இலங்கை இணையத்தளங்கள் மீது சைபர் தாக்குதல்! மேலும் தொடரும் ஆபத்து

இலங்கையிலுள்ள சில இணையத்தளங்கள்மீது சைபர் தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதனால் அது குறித்து அவதானத்துடன் செயற்படுமாறு இணையத்தளங்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

முக்கியமான இணையத்தளங்களான இலங்கை தேயிலை ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் இணையத்தளம் மற்றும் குவைத் தூதரகத்தின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளம் உட்பட நாட்டின் பல இணையதளங்கள் மீது இந்த சைபர் தாக்குதல்கள் மேற்கொள்ளப்படுள்ளன.

.com மற்றும் .lk என்று வரும் இணையத்தளங்களை இலக்கு வைத்தே இந்த சைபர் தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது.

இதனால் மேற்படி இணையத்தளங்கள் முடக்கப்பட்டன. ஆனாலும் தற்பொழுது அவற்றுள் சில இணையத்தளங்களின் முடக்கம் சீர்ப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் மேலும் சில இணையதளங்களை மீளவும் இயங்கவைக்கும் செயற்பாடுகள் நடந்துகொண்டிருக்கின்றன.

இந்த சைபர் தாக்குதல் தொடர்ந்தும் மேற்கொள்ளப்படக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதால் இணையத்தளங்களை அவதானமாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.