இலங்கை பயணிக்கவுள்ள அவுஸ்திரேலிய கப்பல்கள்!

அவுஸ்திரேலிய கடற்படைக்கு சொந்தமான நான்கு கப்பல்கள் கொழும்பு மற்றும் திருகோணமலை துறைமுகங்களுக்கு பயணிக்கவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

எதிர்வரும் 23 ஆம் திகதி இந்த கப்பல்கள் இலங்கைக்கு பயணிக்கவுள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது.

இலங்கை மற்றும் அவுஸ்திரேலிய நாடுகளுக்கிடையில் பாதுகாப்பு தொடர்புகளை வலுப்படுத்தும் நோக்கிலேயே இந்த கப்பல்கள் இலங்கைக்கு பயணிக்கவுள்ளது.

அவுஸ்திரேலிய கடற்படை, விமானப்படை மற்றும் இராணுவ உத்தியோகத்தர்கள் பலரும் இலங்கை செல்லவுள்ளனர்.

எதிர்வரும் 23 ஆம் திகதி இலங்கை வரவுள்ள மேற்படி கடற்படைக் கப்பல்கள் 29 ஆம் திகதி வரை நாட்டில் தரித்து நிற்கும்.

அதைத் தொடர்ந்து சுமார் இரண்டரை மாதகாலத்திற்கு இந்திய – பசுபிக் பிராந்தியத்திலுள்ள இன்னும் பல நாடுகளுக்கு செல்லவுள்ளன.