செவ்வாயில் ஆயுதம் ஏந்திய ஏலியன்ஸ்..?: வெளியான அதிர்ச்சிப் படம்

நாசா விண்வெளியால் செவ்வாய் கிரகத்தை ஆராய அனுப்பப்பட்ட கியூரியாசிட்டி ரோவர் அனுப்பியுள்ள புகைப்படங்களில் ஒரு ஏலியன்ஸ் வீரர் இருப்பது போலவும் அவரது கையில் ஆயுதமொன்றை தாங்கியுள்ளது போலவும் உள்ளது.

இதனை பார்த்த நாசா விஞ்ஞானிகள் ஏலியன்கள் அங்கு இருந்து இதை கண்காணிக்கிறார்களா என்ற ஐயம் எழுந்துள்ளது.

இப்படத்தை பார்த்த பலரும் இது போர் வீரனைப் போல காட்சி அளிப்பதாக கூறினார்கள்.

அதாவது ரோமானிய புராணக் கதைகளின் படி செவ்வாய் போர் கடவுள், அதனால்தான் சூரிய குடும்பத்தின் 4 வது கோளுக்கு செவ்வாய் என்று பெயரிட்டனர்.

ஆனால் வேறு சிலர் இந்த வீடியோவை உற்று நோக்கி இது செயற்கையானதாக தோன்றுவதாகவும், செவ்வாயில் எதேனும் பாறை, கற்கள் இருக்கலாம் என தகவல் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும் சிலர் இது செவ்வாய் கிரகத்தில் உள்ள சாம்பல் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் இந்தப் படத்தை ஏலியன் தான் என்று அடித்துக் கூறுபவர்களும் உண்டு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இப்படி பல்வேறு கருத்து மோதல்கள் இருந்தாலும்கூட இந்த ஆயுதம் தாங்கிய ஏலியன்ஸ் குறித்து நாசா தன் இறுதியான விளக்கத்தை இன்னும் கொடுக்கவில்லை என்பது சுட்டிக்காட்டத்தக்கது.