புதிய செயலியை அதிரடியாக நிறுத்திய பேஸ்புக்!!

பேஸ்புக் நிறுவனம் உருவாக்கி சில பயனர்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்பட்டு வந்த புதிய செயலியான லொல் செயலியை (Lol App) அந்நிறுவனம் நிறுத்தியுள்ளது.

லொல் என்ற பெயரில் உருவாக்கிய செயலியில் பயனரை மகிழ்விக்கும் நோக்கில் Memes, Gif போன்றவை இடம்பெற்றிருக்கும்.

முதற்கட்டமாக குறைந்தளவு பயனர்களுடன் சோதனை முறையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட லொல் திட்டம் நீண்ட நேரம் நிலைத்திருக்கவில்லை.

லொல் செயலியை பேஸ்புக் 100 மாணவர்களுடன் ஆரம்பித்தது. பின்னர் செயலியில் பேஸ்புக் ஊழியர்களில் 100 இளைஞர்களை சேர்த்துக் கொண்டது.

தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவல்களின் படி பேஸ்புக் லொல் செயலியை வெளியிடும் திட்டத்தை நிறுத்தியிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.