வயிற்று புற்று நோயைத் தடுக்கும் தக்காளி!

தக்காளிக்கு வயிற்று புற்று நோயைத் தடுக்கும் சக்தி உண்டு என அண்மையில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

அன்றாட உணவில் தக்காளி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பெரும்பாலான உணவு வகைகளில் அது சேர்க்கப்பட்டு அதீத சுவை அளிக்கிறது.

சுவையோடு கூடிய மருத்துவ தன்மையையும் தக்காளி கொண்டுள்ளது என்றால் மிகையல்ல.

இத்தாலியில் உள்ள ஆன்கோலஜி ஆய்வு மைய நிபுணர் டேனியலா பரோன் தக்காளி குறித்து ஆராய்ச்சி நடத்தினார்.

வயிற்று புற்று நோயை ‘மாலிக்னன்ட் செல்’ எனப்படும் திசுக்களால் புற்று நோய் ஏற்படுகிறது. அது பல திசுக்களுக்கும் மிதந்து சென்று அதில் பரவுகிறது. இதன் மூலம் புற்று நோய் வெகுவாக பரவுகிறது.

ஆனால் தக்காளி சாறுக்கு புற்று நோயை உருவாக்கும் திசுக்களை மேலும் வளரவிடாமலும், அவை பரவாமலும் தடுக்கும் சக்தி உள்ளது.

இதன் மூலம் வயிற்று புற்று நோய் வராமல் தடுக்கப்படுகிறது. எனவே, உணவில் அதிக அளவு தக்காளி சேர்த்துக் கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த தகவல் செல்லுலார் பிசியாலஜி என்ற மருத்துவ நாளிதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.